Dubbele overwinning

De rondes 7 en 8 van de online competitie waren duidelijk de beste voor het online-team van Goes. Twee overwinningen werden behaald, waardoor we van de 8e plaats klommen naar de 5e plaats. Met nog één ronde te gaan is dit een succesvolle competitie geweest, een alternatief voor de ‘Over the Board’-competitie, die uiteraard niet door kon gaan vanwege het coronavirus.

De eerste ronde van de dag werd gespeeld tegen HSC Helmond. Joey had tegen Hugo Faber een veelbelovende stelling, met een pluspion en een vrijpion. Helaas verzandde het voordeel, en Joeys tegenstander werd steeds actiever, en uiteindelijk resteerde een verloren stelling. In de rematch speelde Joey per ongeluk 1… e5 na een misclick. Een Spaanse partij resulteerde, waarin na een dubbele aanval opeens een toren verloren ging. Dit wist Joey jammer genoeg niet meer om te buigen.

Maxim speelde tegen John van Rooij. Na een heleboel gemanoeuvreer, kon Maxim een gratis toren pakken. Na een heleboel schaakjes wist Maxim de stukken af te ruilen, waardoor een stelling overbleef waarin Maxim een loper had tegen twee pionnen (plus elk nog twee pionnen). Wit wist echter een vesting te creëren, want Maxims loper was gebonden aan wits vrijpion, en de koning kon de laatst overgebleven pion niet slaan. Toch maakte wit een fout en Maxim wist de winst op te eisen. Deze partij duurde wel 107 zetten! In de tweede ronde had Maxim al snel een mooie stelling. Hij had een oppermachtig paard, tegen een nogal opgesloten loper. Helaas bleef de stelling gesloten.  Er werd nog wat gemanoeuvreerd en uiteindelijk gingen de torens eraf. Maxim wist de volgende stelling mooi te winnen (diagram).

Jefta kreeg met wit een Caro-Kann tegen zich. Dit leek later op een Franse opening. Dit was een partij die nogal op en neer ging. Wit had wat kansen, zwart ook. Nadat de meeste rookwolken waren opgetrokken had Jefta een stuk minder, maar wel een vrijpion. Zwart leek de dames te gaan ruilen en de partij te gaan winnen, maar Jefta’s tegenstander maakte een mouse-slip en gaf zijn dame weg! Een gelukje dat ons de overwinning opleverde. In de tweede partij had Jefta materiaal verloren, en zijn tegenstander stond beter. MaarJefta maakte een mooie come-back. Hij won een stuk terug, en toen zijn dame actief werd kon hij mooi mat geven (diagram).

David speelde zijn geliefde Owen’s Defence en wist een stuk te winnen. Na nog wat zetten ging er nog een paard af. In ruil voor de twee stukken kreeg wit wel een vrijpion. Het eindspel met nog twee dames was toch nog best lastig. Wits dame wist een herhaling van zetten te forceren. Helaas ging Davids koning de verkeerde kant op, en wit kon via een aftrekaanval Davids dame winnen. Dit gebeurde niet, ook ontsnapte David nog een keer aan mat. Wits dame bleef venijnig, en uiteindelijk zat er niks meer in dan een herhaling van zetten. De tweede partij was er één die redelijk gelijk opging. Helaas ging er een stuk verloren, en niet langer volgde mat.

Niels’ partij ging langzaam maar zeker de goede kant op. Niels’ tegenstander speelde het Hollands, en Niels kwam binnen via de a-lijn. Zijn loper op g2 was een prachtig stuk. Niels’ ruimtevoordeel op de damevleugel leverde een prachtige gedekte vrijpion op, op b7. De a-lijn was open, en de pion zou gaan promoveren (diagram). Daarom offerde zwart zijn loper en toren voor wat schaakjes, maar het mocht niet baten. Mooie partij. In de rematch speelde wit 1. f4, iets wat wits tegenstander nog wel eens speelt. Ook hier kreeg Niels een mooie stelling. Hij had actieve stukken, en wits koning was redelijk zwak. Helaas kwam de witte dame opeens binnen, met mat tot gevolg.

Een mooie 5,5-4,5 overwinning dus die we wel nodig hadden. De volgende wedstrijd stond om 16.00 uur op het programma, tegen Schaakwoude. Hier speelde Rinus dankzij zijn goede rapidrating op bord 1. Rinus kreeg met wit een Nimzo-Indische Verdediging tegen zich. Hij greep helaas een vergiftigde pion, omdat zijn tegenstander met een aftrekaanval een stuk kon winnen. Daarna ging ook nog een toren verloren. Er zat niet veel meer in, Rinus gaf op. In de rematch was Rinus goed warmgedraaid. Hier speelde hij het Frans, waarop zijn tegenstander het Ortho-Schnappgambiet probeerde te spelen. Dit stopte Rinus door …b6 te spelen en de stelling veranderde in een Owen’s Defence. Rinus wist zijn tegenstander een geïsoleerde dubbelpion te bezorgen. Na nog wat zetten ontstond de volgende bijzondere pionnenstructuur (diagram). Rinus bleek bekwamer in het toreneindspel te zijn en hij wist zijn pion te promoveren. Wat ontstond was een Dame vs. Toren eindspel. Dit wist Rinus mooi uit te spelen, hij won met een dubbele aanval de toren.

Joey, op bord 2, kreeg met zwart de Kmoch-variant van de Nimzo tegen zich. Dan speelt wit een vroeg f3. Lang ging het gelijk op, maar wit wist toch actief te komen via de a-lijn. De stelling ging toen behoorlijk op en neer. Wit offerde zijn toren, maar dat was niet correct, want Joey wist de dames te ruilen. Na nog wat zetten gaf wit op. In de tweede partij, waar een Hollandse opening gespeeld werd, sloeg Joey met zijn dame een vergiftigde loper. De dame kon namelijk worden ingesloten. Joey had nog wel een toren, loper en pion voor de dame. Zwart ging voor een mataanval en had dat mooi kunnen afmaken met een dame-offer. Dit gebeurde echter niet, en Joey kwam goed weg. Joey wist voor de rest alles mooi te keepen en een eindspel ontstond waarin Joey een toren, paard, pion had tegen een dame. Joeys pionnen gingen lopen en Joey won de partij (diagram).

Bij Erwin, aan bord 3, kwam terwijl hij wit had, een Grünfeld op het bord. Erwin kwam wat passief te staan, en omdat zijn tegenstanders loper en toren zo actief waren, leek hij een stuk te verliezen. Dit miste de tegenstander echter. In plaats daarvan ging een pion verloren. Wat ontstond was een interessant eindspel met beide spelers nog een toren en twee lopers. De lopers werden afgeruild en de stelling verzandde. Ook hier was de Goese speler bekwamer in het toreneindspel. Erwin wist de torens af te ruilen terwijl zijn koning actief werd. Dat betekende de overwinning (diagram). In de tweede partij had Erwin zwart. Ook hier werd 1.d4 gespeeld, wat leidde tot een Slav. Een lange serie met slagzetten ontstond. Erwin kwam helaas verloren uit die strijd. Erwins koning stond namelijk in het midden, en zijn tegenstander offerde een paard voor een grote aanval. Dit was te veel, Erwins tegenstander kon uiteindelijk promoveren.

Maxim kreeg met zwart een Caro-Kann op het bord. Wit had kans om aan te vallen met f5, maar dat gebeurde niet. De stelling werd toen weer gelijk, waar alles kon gebeuren. Maxim wist de pionnen op de damevleugel op te eten. Hij kreeg een mooie actieve stelling, waarin hij ook nog eens een vrije pluspion had. Met een mooi tactiekje wist hij materiaal te winnen (diagram). Dit leverde de winst op. In de tweede partij speelde Maxim tegen de Versnelde Draak. Maxim ging ervoor om aan te vallen op de damevleugel. Dit werkte goed, Maxim kreeg een vrije dubbelpion op de a-lijn. Daarnaast maakte Maxim opeens vorderingen op de koningsvleugel. Zwarts Drakenloper ging verloren, waardoor Maxim ondekbaar mat kon geven.